Trong các loại bảo hộ lao động thì tác dụng của găng tay bảo hộ lao động cũng có tác dụng quan trọng không kém các loại bảo hộ khác. Găng tay bảo hộ lao động được sản xuất từ nhiều loại chất liệu phù hợp với mỗi điều kiện làm việc khác nhau và được làm bằng lưới kim loại, da, hoặc vải bạt.

Sắp xếp :