SVG cung cấp các loại giẻ lau sử dụng trong công nghiệp nặng, phòng sạch hoặc tại các khu lao động với độ thấm cao.

Sắp xếp :

Giẻ Màu

Liên hệ

Giẻ Trắng

Liên hệ

Giẻ Chắp

Liên hệ