Hướng dẫn

Bước 1: Truy cập website và lựa chọn sản phẩm cần mua để mua hàng

Bước 2: Click và sản phẩm muốn mua, màn hình hiển thị ra pop up với các thông tin chi tiết sản phẩm.

Bước 3: Liên hệ trực tiếp hotline để nhận được tư vấn trực tiếp từ các chuyên gia tương ứng với mảng sản phẩm của chúng tôi hoặc quý khách có thể gửi thông tin để chúng tôi liên lạc lại sau.

Trân trọng cảm ơn.