Nhám Đai hay còn gọi là Aluminium Cloth Belt Abrasive được ứng dụng để đánh cạnh các sản phẩm đúc từ nhôm.

Sắp xếp :

Nhám Đai SVG

Liên hệ