Nhám Lu hay còn gọi là Abrasive Aluminium Cloth Belt, được ứng dụng để đánh cạnh các sản phẩm đúc từ kim loại.

Sắp xếp :

Nhám Lu SVG

Liên hệ