Ngoài các mặt hàng tự gia công và sản xuất tại Việt Nam, SVG còn là đại lý chính thức của thương hiệu Nhám Nikken Nhật Bản tại Việt Nam với chất lượng hàng đầu và giá thành ưu đãi.

Giấy nhám mịn là loại giấy nhám có độ hạt từ #1000 ~ #2500

Giấy nhám siêu mịn là loại giấy nhám có độ hạt từ #3000 trở lên

Sắp xếp :